Kontrola kvality

Vždy klademe kvalitu produktu na první místo
Kvalita je pro nás neustálou motivací.Od nákupu surovin, celého dodavatelského řetězce až po koncový trh provádíme kontrolu kvality a hodnocení rizik v každém článku, abychom vytvořili přísný systém kontroly kvality

——Profesionální QC zařízení——

fac11
fac12
fac13

Vysoce výkonný kapalinový chromatograf Kjeldahlův aparát a další zařízení v naší laboratoři.
Přísně v souladu s národními normami pro testování, abychom zajistili kvalitu našich produktů.

——Profesionální tým kontroly kvality——

xll4
xll3
xll2
xll1

Tým kontroly kvality dohlíží na každý výrobní proces, pečlivě ověřuje účinnost bodu CCP, aktivně koordinuje a řeší problémy s kvalitou a nikdy nenechá vytékat z továrny nekvalifikované produkty.

Výrobní dílna a systém řízení odpovídají standardům GMP
-Zaveďte kontrolu kvality celého procesu od surovin až po hotové výrobky
-Úplný záznam sledovatelnosti
- 100 000 úrovní čisté výrobní dílny
- Prošel několika národními certifikáty kvality