Kontrola kvality

Vždy klademe kvalitu produktu na první místo
Kvalita je pro nás neustálou motivací.Od nákupu surovin, celého dodavatelského řetězce až po koncový trh provádíme kontrolu kvality a hodnocení rizik v každém článku, abychom vytvořili přísný systém kontroly kvality

——Profesionální QC zařízení——

Vysoce výkonný kapalinový chromatograf Kjeldahlův aparát a další zařízení v naší laboratoři.
Přísně v souladu s národními normami pro testování, abychom zajistili kvalitu našich produktů.

——Profesionální tým kontroly kvality——

Tým kontroly kvality dohlíží na každý výrobní proces, pečlivě ověřuje účinnost bodu CCP, aktivně koordinuje a řeší problémy s kvalitou a nikdy nenechá vytékat z továrny nekvalifikované produkty.

Výrobní dílna a systém řízení odpovídají standardům GMP
-Zaveďte kontrolu kvality celého procesu od surovin až po hotové výrobky
-Úplný záznam sledovatelnosti
- 100 000 úrovní čisté výrobní dílny
- Prošel několika národními certifikáty kvality